skip to Main Content
Afscheid Van Leden

Afscheid van leden

In de afgelopen maanden hebben we afscheid moeten nemen van twee, door hartstocht gedreven kunstenaars uit onze groep. Te weten: Henk-Willem Klaassen en Peter Timmermans. Het verlies van deze leden gaat ons zeer aan het hart.

Peter Timmermans is vrij plotseling overleden op 31-augustus 2015. Hij leed aan een ernstige ziekte. Zijn kunst kenmerkte zich door fijngevoelige gedetailleerde schilderijen en zal bij ons blijven voortleven op de site. Wij zullen Peter niet vergeten.

Met relatief grote gevolgen voor het hele kunstcollectief heeft ook Henk-Willem Klaassen de groep verlaten wegens werkomstandigheden. Henk-Willem kon geen tijd meer vrijmaken voor de groep. Wij kennen en herinneren hem als een zeer actief en ondernemend lid; Hij zorgde voor het netwerken en zo hebben we diverse expositie mogelijkheden kunnen krijgen. Zijn kunst vulde het collectief enorm goed aan en zorgde mede voor een grote variatie in de groep. Door zijn vertrek hebben we echter het collectief ook opnieuw moeten organiseren, waar we nu ook volop mee bezig zijn.

Het kunstcollectief Samen Sterk zal een nieuwe koers gaan varen.

Back To Top